Soukra Markentreprenad

Vi arbetar med tjänster inom diverse markarbeten, allt från grundläggning till finplanering.

Mark och finplanering är vårt senaste tillskott inom företaget. Med kunniga medarbetare som har lång erfarenhet av branschen och erfarenhet inom området så kan vi erbjuda professionell hjälp inom mark och finplanering.
Vi arbetar främst med husgrunder, pålning och schaktning men även plattsättning och plantering.

Grävarbete

____________________

Att gräva är inte bara att kunna manövrera maskinen. Det handlar både om skicklighet, planering och säkerhet för ett få ett väl utfört arbete. Vi utför både små och stora uppdrag enligt kundens önskemål. Vi är öppna för nya idéer och utmaningar och ser till att kunden blir nöjd med oss både under pågående arbetets process och slutresultatet.

Finplanering

_____________________

Mark behöver jämnas till vid förberedelser för altan, stenläggning och planteringar såsom gräsmattejord. Vid trädgårdsanläggning görs förberedelser för växter, färdig gräsmatta, sten-/plattsättning, tomt i etager, flera sorters planterings, murar och mycket annat.

Soukra erbjuder finplanering av hög kvalité, genom att erbjuda professionella och erfarna arbetare som förföljer de önskemålen och arbetsuppgifter som en väl genomförd finplanering kräver för önskar resultat.