Soukra Markentreprenad

Vi arbetar med tjänster inom diverse markarbeten, allt från grundläggning till finplanering.

Schakt och grundläggning

____________________

Att utföra markarbeten är inte bara att kunna gräva. Det handlar om kompetens, planering och säker arbetsmiljö för att få ett bra slutresultat. Vi utför både små och stora uppdrag enligt kundens önskemål. Vi är öppna för nya idéer och utmaningar och ser till att kunden är nöjd med oss både under pågående arbete och med slutresultatet. I våra markentreprenader erbjuder vi utförande av

 • Marksanering
 • Jordschakt
 • Bergschakt
 • Ledningsarbeten
 • Grundläggning för byggnationer
 • Pålning
 • Spontning

Finplanering

_____________________

Vi på Soukra anser att en finplanering ska vara visuellt tilltalande samt praktiskt för området. Vi erbjuder finplanering av hög kvalité, som utförs av professionella och erfarna yrkesarbetare.
Vi utför exempelvis

 • Stensättning
 • Planteringsytor
 • Asfaltering
 • Murar och trappor
 • Trädetaljer
 • Parkutrustning och möbler