Om Soukra

Med varje uppdrag vi genomfört har vi vuxit, lärt oss mer och blivit fler. Med en lång samlad erfarenhet från de större projekten och större bolagen så vet vi vad som är prioriterat. Kunden framför allt.

Betong och Prefabmontage

Soukra Betong & Prefabmontage startade 2011 och har sedan dess haft ambitionen att fortsätta utvecklas, såväl erfarenhets- och kunskapsmässigt. Med varje uppdrag vi genomfört har vi vuxit, lärt oss mer och blivit fler. Med en lång samlad erfarenhet från de större projekten och större bolagen så vet vi vad som är prioriterat. Kunden framför allt.

Vi bygger ett hållbart samhälle
Betong är en viktig del av vårt samhälle. Betong finns i mängder av objekt som bostäder, tunnlar, broar, dammar och vägar. Materialet har en oöverträffad livslängd med flera hållbarhetsfördelar ur ett livscykelperspektiv, bland annat en god värmelagrande och fukt-stoppande förmåga. Soukra vet även vikten av att göra det rätt.

Stimulerande arbetsklimat
Soukra Betong & Prefabmontage är ett företag i ständig utveckling. Vi uppmuntrar till ett vänligt och prestigelöst arbetsklimat, här bemöter vi varandra med respekt. Vi ställer hårda kompetenskrav på våra medarbetare samtidigt som vi uppmuntrar egen initiativförmåga och drivkraft. Oavsett om du är ny på jobbet eller mer rutinerad så ges du ansvar och utmaningar där du får möjlighet att växa.

Säkerhet och hälsa har högsta prioritet
Anläggning är ett stundtals tungt arbete som gör att vi lägger stor vikt vid säkerhetsfrågor för både våra medarbetare samt andra som kommer i kontakt med vår verksamhet. Vi har ett långtgående säkerhetstänk som är en självklar del av vardagen för våra medarbetare. Genom ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna.

Mätkonsult

“Ända sen starten 2013 har Soukra Mätkonsult AB haft ambitionen att ständigt bli bättre, såväl erfarenhets- och kunskapsmässig. Vi har vuxit med varje uppdrag vi genomfört. Vi har lärt oss mer och vi har blivit fler.

Stimulerande arbetsklimat
Soukra Mätkonsult AB är ett företag i ständig utveckling. Vi uppmuntrar till ett vänligt och prestigelöst arbetsklimat, där vi bemöter varandra med respekt. Vi ställer krav på våra medarbetare, och uppmuntrar initiativförmåga och egen drivkraft. Oavsett om du är ny på jobbet eller mer rutinerad så ges du ansvar och utmaningar där du får möjlighet att visa din kompetens.

Säkerhet och hälsa har högsta prioritet
Vi lägger största vikt vid säkerhetsfrågor för både våra medarbetare och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet. Vi har ett långtgående säkerhetstänk som ska vara en självklar del av vardagen för våra medarbetare. Genom ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna.”

KONTAKTA SOUKRA MÄTKONSULT