Utförda projekt

SELFOSS

_______________

Cobab är totalentreprenör. Bygget omfattar ett flerbostadshus…

Pågående projekt:  Feb 2019 – Dec 2019
Soukras Entreprenad:
Formsättning, armering och gjutning av bjälklag/filigran och skalväggar. Montering av prefabelement

LÄS MER

SPÅRVÄGSMUSEET

_______________

I november 2018 påbörjades ombyggnationen av museet…

Pågående projekt: Feb 2019 – Okt 2019
Soukras Entreprenad:
Formsättning, armering och gjutning av grundplatta, entresol mm. Grundplatta 1800 kvm, 1300 kvm entresol uppdelad i 3 våningar.

LÄS MER

BILDHUGGAREN

_______________

Huddinge Samhällsfastigheter AB bygger ett nytt kombinerat…

Pågående projket: Feb 2019 – Okt 2019
Soukras Entreprenad:
Formsättning, armering och gjutning av 2000 kvm bottenplatta och platsgjutna väggar.

LÄS MER

HJORTHAGSHALLEN

_______________

Idrottshallen som är en s.k. multihall byggs i två plan…

Projekt utfört: Jan 2017 – Apr 2019
Soukras Entreprenad:
Grundplatta och platsgjutna väggar

LÄS MER

JÄRVABADET

_______________

Ett nytt utomhusbad med målet att öka simkunnigheten i Järvaområdet…

Projektet utfört: April 2018 – Aug 2019
Soukras Entreprenad:
Grundplatta och platsgjutna väggar. 1200 m3 betong

LÄS MER

SPEJAREN 5

_______________

Projektet omfattade nyproduktion av fastighet för två affärsverksamheter…

Projektet utfört: Aug 2016 – Juli 2017

Soukras Entreprenad: Grundplatta, Entresolplan och platsgjutna väggar. 3000kvm grundplatta. 3000kvm entresol

LÄS MER

ETT URVAL AV KUNDER