Hjorthagshallen

Formsättning, armering och gjutning av 1 400 kvm betongplatta. Platsgjutning av 7m höga väggar.

KUND
TJÄNSTER
  • Formsättning
  • Armering
  • Betonggjutning

Byggherre för projektet är Stockholms stad

Idrottshallen som är en s.k. multihall byggs i två plan. En läktare för publik, en cafeteria och träningslokaler för fäktning ger förutsättningar för ett levande och aktivt hus. Fasader i mörkt tegel samverkar med övriga nya byggnader i området. En del av taket upptas av grönytor, Sedum, som ersätter utnyttjad mark. Solpaneler för fastighetens energibehov placeras på idrottshallens tak. Hallen blir miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Läs mer om projektet här

Soukras Entreprenad

Byggtid: Jan 2017 – Apr 2019
Utförda arbeten: Formsättning, armering och gjutning av 1 400 kvm betongplatta. Platsgjutning av 7m höga väggar.
Ort: Norra Djurgårdsstaden