Selfoss

Bygget omfattar ett flerbostadshus av 270 lägenheter och ett underliggande garage på ca 10000 m2.

KUND
TJÄNSTER
  • Formsättning
  • Armering
  • Betonggjutning
  • Balkongmontering
  • Prefabmontage

Joint-venture projekt ägt av SHH och Fabege

Cobab är totalentreprenör. Bygget omfattar ett flerbostadshus av 270 lägenheter och ett underliggande garage på ca 10000 m2. Etapp 1 påbörjades i januari 2018 och omfattade markentreprenad och garagestomme för de två garagevåningarna. Projektet väntas vara klart i början av 2020. Läs mer om projektet här

Soukras Entreprenad

Period: V8 2019 – V50 2019
Utförda arbeten: Formsättning, armering och gjutning av bjälklag/filigran och skalväggar. Montering av prefabelement