Spårvägsmuseet

I november 2018 påbörjades ombyggnationen av museet och det ska stå klart för nyinvigning i april 2020

KUND

Projektet ägs av Trafikförvaltningen, SLL

I november 2018 påbörjades ombyggnationen av museet och det ska stå klart för nyinvigning i april 2020. Golvytan kommer efter färdigställande omfatta drygt 5 000 m2 för museiverksamheten.

Entreprenaden omfattar i huvudsak en invändig ombyggnad omfattande nytt golv på mark, nya bjälklag, komplettering av yttertak, personal- och kontorsutrymmen mm. Läs mer om projektet här

Soukras Entreprenad

Period: V7 2016 – V42 2019