Spejaren 5

Formsättning, armering och gjutning av grundplatta och entresolplan om 3000kvm vardera.

KUND
TJÄNSTER
  • Formsättning
  • Armering
  • Betonggjutning

Byggherre i detta projekt är Castellum

Projektet omfattade nyproduktion av fastighet för två affärsverksamheter, Waxy som bedriver automatiserad fordonstvättverksamhet och Kihlströms som bedriver försäljning och service av transportbilar. Läs mer om projektet här

Soukras Entreprenad

Byggtid: Aug 2016 – Juli 2017
Arbete utfört: Formsättning, armering och gjutning av grundplatta och entresolplan om 3000kvm vardera.
Ort: Smista allé