Betong & Prefabmontage

Vi har lång erfarenhet ifrån både enkla och små projekt till större och mer komplexa. Våra tjänster består huvudsakligen av formsättning, armering, gjutning och prefabmontage.

FORMSÄTTNING

____________________________

Formsättning är samlingsordet för en mängd olika tekniker som till största del används vid gjutning av betongväggar, bjälklag och filigran. Vi på Soukra har lång erfarenhet av traditionell formsättning med plywoodskivor. Den stora fördelen med traditionell formsättning är att betongkonstruktionerna kan formas och anpassas till i stort sett vad som helst, till både udda och oregelbundna former. Traditionell formsättning är utmärkt till speciella och komplexa konstruktioner.

Komplexa stämpkonstruktioner har vi erfarenhet ifrån, i det pågående projektet Spårvägsmuseet har vi tex gjutit filigran/bjälklag på 12 meter höga stämptorn.
Klicka här för att se mer.

KONTAKT OSS
 
 
 
1
1
 
 
 

ARMERING

___________________

Soukra erbjuder armeringsarbeten på löpande räkning men också som del i större entreprenader. Betong har väldigt hög tryckhållfasthet. Betong klarar påfrestningarna även vid stora konstruktioner som som utsätts för stort tryck, exempelvis vid broar och höghus. Betongens akilleshäl är dess låga draghållfasthet, detta löser vi i dagens moderna byggnationer med armering. Armering läggs i den betong som utsätts för stora dragpåkänningar.

Alla bärande konstruktioner av betong som byggs idag innehåller alltid armering, antingen i form av armeringsnät eller andra armeringsprodukter. Idag är det sällsynt med betong utan armering och används enbart i exempelvis vägbeläggning.

KONTAKT OSS

BETONGGJUTNING

_________________________________

En framgångsrik gjutning börjar med ordentlig planering. Vi arbetar enligt en kvaltitetssäkrad process och påbörjar alla nya gjutningar med ordentligt utförda arbetsberedningar, arbetsberedningar följer riskerna enligt AFS 1999:3.

Vi genomför gjutningar från planeringsarbetet till färdiggjuten kvalitetssäkrad konstruktion. Vi på Soukra genomför små till större gjutningar. Vi har lång erfarenhet av olika typer av betonggjutningar och kan erbjuda dig en bred och relevant kompetens oavsett vad som skall gjutas. Vårt team består av erfarna yrkesarbetare, arbetsledare och projektledare. De flesta av våra yrkesarbetare har yrkesbevis.

KONTAKT OSS
 
 
 
 
 
 

PREFABMONTAGE

_________________________________

Prefabmontage börjar med en gediget gjort planering där tid & inköpstidplan är vitala. En strukturerad och välarbetad planering tillsammans med beställare gör att vi under ett bostadsbyggande snabbt och effektivt kan montera prefab-elementen utan att störa andra entreprenader.

Med stort engagemang och säkerhet i fokus monterar våra kunniga och erfarna montörer prefab-elementen. För oss är det vitalt med säkra, rena och välorganiserade byggen.

KONTAKT OSS