Betong & Prefabmontage

Betong & Prefabmontage

Vi har lång erfarenhet ifrån både enkla och små projekt till större och mer komplexa. Våra tjänster består huvudsakligen av formsättning, armering, gjutning och prefabmontage.


Formsättning

Formsättning är samlingsordet för en mängd olika tekniker som till största del används vid gjutning av betongväggar, bjälklag och filigran. Vi på Soukra AB har arbetat länge med traditionell formsättning med plywoodskivor. Den stora fördelen med traditionell formsättning är att betongkonstruktionerna kan formas och anpassas till i stort sett vad som helst, både udda och oregelbundna former. Traditionell formsättning är utmärkt till speciella och komplexa konstruktioner.


Armering

Alla bärande konstruktioner av betong som byggs idag innehåller alltid armering, antingen i form av armeringsnät eller som andra armeringsprodukter. Då betong har låg draghållfasthet ensamt är det ett måste att använda sig utav armering.
Soukra AB erbjuder armeringsarbeten på löpande räkning men också som del i större entreprenader.


Betonggjutning

Betong är någonting vi har arbetat med sedan starten av Soukra AB. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom gjutningar med arbetsledare som har Klass1-behörighet i betong. Vi utför det mesta inom betong såsom anläggningsarbeten, fastigheter, grundplattor och tunnlar.


Prefabmontage

Vi monterar prefabricerade betongelement som är ett kostnadseffektiv och snabb alternativ för att bygga utan att störa andra entreprenader. Prefabricerade konstruktioner har många fördelar som framför allt gynnar beställaren då det går att montera stora element under kort tid. Detta kräver självklart stor kunskap i utförande och är en tjänst vi har arbetat med sedan starten av Soukra AB.

Vill du bli kontaktad?

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.
Soukra Soukra Soukra

© Soukra AB